Search
Global (ENG)

By region

Belgium (nl)
The Netherlands
France
Finland
italy
Portugal
Spain
Poland
English US

PROGRAM WYMIANY USZKODZONEGO SPRZĘTU

 

TWÓJ KASK ZOSTAŁ USZKODZONY? WYMIEŃ GO NA NOWY!

Udział w programie zapewnia uzyskanie dopłaty do zakupu nowego kasku, w przypadku gdy dotychczasowy uległ zniszczeniu.

Warunki:

Program jest prowadzony za pośrednictwem punktów sprzedaży produktów Lazer. Organizator programu zastrzega sobie prawo do jego odwołania lub zmiany jego warunków w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

W przypadku gdy posiadacz naszego kasku ulegnie wypadkowi rowerowemu, udział w programie gwarantuje mu możliwość zakupu nowego kasku w niższej cenie w terminie trzech lat od daty zakupu uszkodzonego kasku.

Decyzję o przyznaniu takiej możliwości podejmuje dealer oraz dystrybutor produktów Lazer (zatrudniający wykwalifikowanych pracowników ds. obsługi gwarancyjnej).

W ramach wymiany klient otrzyma taki sam model kasku jak kask, który uległ zniszczeniu, lub model o parametrach maksymalnie zbliżonych do kasku, który uległ zniszczeniu, jeżeli w momencie wymiany nie będzie on już dostępny w sprzedaży.

W przypadku braku dostępności kasku w tym samym kolorze co kask, który uległ zniszczeniu, klient otrzyma kask w innym kolorze z dostępnej na rynku gamy naszych produktów.

Firma Lazer zaleca sprzedawcom przyznanie klientom na wymianę kasku zniżki w wysokości 50% sugerowanej ceny detalicznej, ale mają oni prawo nie zastosować się do tych zaleceń.

Lista krajów objętych programem:

Austria, Brazylia, Chiny, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Cypr, Bułgaria, Rumunia, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Izrael, Włochy, Belgia, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Singapur, Słowacja, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Urugwaj, Argentyna.

Aby przystąpić do programu, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Lazer lub sprzedawcą, u którego zakupiono uszkodzony kask. Dane kontaktowe lokalnych punktów sprzedaży można znaleźć tutaj: http://www.lazersport.com/store-locator